Predstavenie knihy Hrad Sklabiňa a jeho páni

Predstavenie knihy Hrad Sklabiňa a jeho páni

Obľúbený autor, historik a múzejník RNDr. Miroslav Eliáš a Michal Svateník, predseda OZ Donjon a správca Múzea hradu Sklabiňa, prinášajú všetkých priaznivcom našej histórie novú publikáciou pod názvom Hrad Sklabiňa a jeho páni. Kniha na 62 stranách približuje stavebný vývoj hradu a pozoruhodné historické momenty a osobnosti. Nájdete v nej citácie dobových listinných prameňov, napríklad z rodového Révaiovského archívu, či z archívu Turčianskej župy. Preklady listín z latinčiny a maďarčiny, ale aj listy slovenské v pôvodnom znení, ktoré vypovedajú o udalostiach zo života na hrade, osudoch a pikantériách hradných pánov. Posledné kapitoly sú venované osudom Révaiovskej muzeálnej zbierky z 19. storočia, ktorú mali vo svojom hradnom kaštieli, až po súčasné aktivity OZ Donjon, ktoré je vydavateľom tejto publikácie. Bohatý obrazový materiál dopĺňajú fotografie z Archívu Pamiatkového úradu SR.

Predstavenie knihy verejnosti prebehlo počas Sklabinských hradných slávností 2017 organizovaných občianskym združením Donjon v sobotu 26. augusta 2017 pri príležitosti 490. výročia príchodu Révaiovcov do Sklabine. Krstu sa okrem autorov zhostil šermiarsky majster Peter Koza, krstilo sa symbolicky kvetmi z predhradnej lúky. Z bohatého programu spomenieme komentovanú prehliadku hradu či Múzea hradu Sklabiňa, ukážky šermu od skupiny Tostabur z Bratislavy na čele so spomínaným Petrom Kozom, koncert historickej hudby Musicantica Slovaca, či remeselný trh.

Fotky z tejto vydarenej akcie nájdete tu:

https://www.facebook.com/pg/muzeumsklabina/photos/?tab=album&album_id=717006535152525

Knihu si za cenu 8 Eur môžte zakúpiť aj na InSitu.sk: Hrad Sklabiňa a jeho páni


Zdroj:

Miroslav Eliáš a Múzeum hradu Sklabiňa