Hrad Ľupča - Klenot Pohronia vo svetle vekov

Hrad Ľupča - Klenot Pohronia vo svetle vekov

V januári sme sa dočkali ďalšej reprezentatívnej publikácie Hrad Ľupča - Klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorá akosi vyčnieva z radu kníh venovaných slovenským hradom a to najmä svojim rozsahom a kvalitou prevedenia. Nuž nestáva sa často, že by sa náš hrad mohol popýšiť publikáciou vo formáte A4 v rozsahu 368 strán a s nádherným grafickým prevedením.   

Krst knihy sa uskutočnil 2.2.2018 v priestoroch Ľupčianskeho hradu za účasti celého radu osobností a inštitúcií, ktoré sa už 15 rokov podieľajú na obnove a prezentácii hradu Ľupča. Krstilo sa naozaj netradične a  to listami zo starej Korvínovej lipy, ktorá rastie na nádvorí hradu. 

pozri Reportáž z podujatia

Ale poďme k obsahu. Kniha je výsledkom trojročnej práce širokého autorského kolektívu a svojím spracovaním patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Predstavuje syntézu známych faktov, doplnenú o nové zistenia, vychádzajúce z posledných výskumov týkajúcich sa hradu a jeho panstva. V súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými a reštaurátorskými prácami na hrade, ktoré začali po jeho prechode do rúk nového vlastníka, sa tu realizovalo viacero archeologických, historických, architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov. Počas nich sa podarilo zhromaždiť množstvo nových poznatkov o stavebnom vývoji hradu. Po pätnástich rokoch od prevzatia hradu spoločnosťou Železiarne Podbrezová a. s. tak dozrel čas na novú ucelenú syntézu o hrade a jeho panstve, ktorá predstaví dejiny hradu v celej šírke od jeho počiatkov až po aktuálnu obnovu hradných objektov.

Kniha o Ľupčianskom hrade sa delí na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja od jeho vzniku až do súčasnosti. Dejiny hradu sleduje v širšom kontexte, spojenom s celospoločenskými zmenami v našom geografickom priestore. Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter. Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná pamiatkovej ochrane a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných rekonštrukčných prác, realizovaných po prechode hradu do vlastníctva podniku Železiarne Podbrezová a. s. Celú knihu napokon uzatvára kapitola Hradný sprievodca, ktorá čitateľa oboznamuje so súčasným využitím jednotlivých hradných objektov.

Každú kapitolu dopĺňa bohatá obrazová časť s desiatkami máp, dobových vyobrazení a fotografií hradu. Za spomenutie stojí aj rozsiahly poznámkový aparát.

Kniha je na sklade aj na InSitu.sk: prejsť na Hrad Ľupča - Klenot Pohronia vo svetle vekov


Zdroj:

Tlačová správa - Hrad Ľupča, Slovenská Ľupča