Stredoveký kostol - Historické a funkčné premeny architektúry

Stredoveký kostol - Historické a funkčné premeny architektúry

Začiatkom roka sa na trh dostala publikácia Stredoveký kostol - Historické a funkčné premeny architektúry. Rozsah 584 strán a váha 3,2 kg dávali tušiť, že pôjde skutočne o monumentálne dielo, kniha je pritom len prvou časťou trojzväzkovej monografie o stredovekej sakrálnej architektúre na území Slovenska. Pojednáva o stredovekých kostoloch ako o mnohovrstvovom kultúrno-historickom fenoméne. Zameriava sa nielen na architektonické premeny sakrálnych stavieb, ale aj ich mnohoraké funkcie v zložitom súkolí náboženských, sociálnych, politických a ekonomických vzťahov stredovekej spoločnosti.

Prvý zväzok obsahuje prológ o počiatkoch kresťanskej sakrálnej architektúry a tri hlavné kapitoly. Prvá je tematicky zameraná na sakrálnu architektúru v období počiatkov kristianizácie na území Slovenska (najprv ako súčasti Veľkej Moravy, potom Uhorského kráľovstva). Druhá kapitola je venovaná stavbám s centrálnou dispozíciou rotundám. Tretia kapitola pojednáva o kláštoroch a kapitulách. Súčasťou každej z kapitol je výberový katalóg významných lokalít a stavieb.
Publikácia je dielom tímu odborníkov z oblasti dejín umenia, archeológie, stavebno-historického výskumu, histórie a archívnictva. Rozsiahly text dopĺňa množstvo fotografií a plánov.

Druhý a tretí zväzok by mohli vyjsť už v priebehu tohto roka, jediným negatívom publikácie je jej malý náklad, len 350 ks. Kniha je na sklade aj na InSitu.sk, odporúčame však rýchlo objednávať: prejsť na Stredoveký kostol - Historické a funkčné premeny architektúry


Zdroj:

Vydavateľstvo Fo ART