Kniha Kráľova studňa - Veľká Fatra

Kniha Kráľova studňa - Veľká Fatra

Nová rozsiahla reprezentačná monografia banskobystrických autorov Dušana Kováča a Fedora Mikoviča, ktorí s kolektívom bezmála šesťdesiatich spoluautorov vytvorili monumentálne 320 stranové obrazovo-slovné knižné dielo. Jeho vydanie načasovali na štyri významné výročia.

V tomto roku, 28. augusta 2017, uplynulo magické 66. výročie uvedenia horského hotela Kráľova studňa do prevádzky, pripomíname si aj 60. ročník zimného prejazdu Veľkou Fatrou, čo je najstarší zimný prechod na lyžiach horským hrebeňom na Slovensku. Tiež si pripomíname 6. výročie otvorenia Symbolického cintorína obetiam Veľkej Fatry pod skalným bralom Smrekovica, ktorý slávnostne sprístupnili 20. augusta 2011 asi päťsto metrov povyše hotela Kráľova studňa. A do štvorice ešte „chatárske“ výročie. Prvú, najstaršiu chatu, banskobystrickí turisti dostavali pod Kráľovou skalou v roku 1927, čo v roku 2017 znamená 90. výročie vzniku organizovanej turistiky v tejto oblasti.

Krst knihy spojený s položením základného kameňa obnovy prameňa Bystrice prebehol v sobotu 15.7.2017 pri prameni Kráľova studňa. Spoluautor Dušan Kováč s primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom pokrstili knihu vodou z prameňa Kráľovej studne zotretej brkom z krídla orla kráľovského.

Editor pripravovanej publikácie, publicista a spisovateľ literatúry faktu Fedor Mikovič, zapojili do tvorby knižného diela známych a renomovaných spoluautorov, napospol uznávaných odborníkov vo svojej profesii – pracovníkov Správy Národného parku Veľká Fatra Katarínu Hegedüšovú, Viktóriu Chilovú, Ivana Milana, Andreja Súľovského, Petra Vantaru či Juraja Žiaka.

Svoje príspevky v knihe publikujú okrem dvojice hlavných autorov Dušana Kováča a Fedora Mikoviča aj historici Daniela Baranová, Marianna Bárdiová, Andrej Bendík, Július Burkovský, Pavel Dvořák, Hana Klínková, Jozef Kreutz, Martin Kvietok, Vladimír Sklenka, Jozef Tatár a Oto Tomeček, literárna historička a spisovateľka Slavomíra Očenášová, prírodovedci Valerián Franc, Petr Horálek, Miroslav Saniga, Peter Urban a Ivan Valach, turistickí činovníci Dušan Kaliský, Daniel Kollár, Peter Kubaško, Stanislav Melek, Ľubomír Mistrík a Martin Vajs. Na nástrahy a nebezpečenstvá hôr upozorňuje čitateľov knihy Milan Lizuch s kolektívom Strediska lavínovej prevencie.

Monografia Kráľova studňa ponúka čitateľom tiež množstvo historických fotografií i súčasných pôsobivých fotopohľadov Pavla Barabáša, Karola Demutha, Gustáva Hegedüša, Juraja Slotu (zostavovateľ obrazovej časti knihy) a ďalších fotografov na toto v každom ohľade skvostné územie.

V knihe KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA čitateľ nájde aj pútavú a pestrú literárnu prílohu, tipy na letné i zimné turistické výlety a cykloturistiku, dozvie sa veľa zaujímavostí z minulosti hotela, napríklad dočíta sa o významných a vzácnych hosťoch tejto „strechy v oblakoch“, medzi ktorými nechýbal napríklad ani náruživý turista Július Satinský, alebo biskup Mons. František Rábek, či o jej chatároch, a mnohé iné čitateľsky príťažlivé informácie.

Knihu si možno zakúpiť aj v kníhkupectve InSitu.sk: Kniha Kráľova studňa - Veľká Fatra


Zdroj:

Tlačová správa - VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava

https://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-monografia-kralova-studna-velka-fatra-pramen-bystrice-ozili-masive-krizna/