Kontakty

Potrebujete s niečím pomôcť? Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

E-mail: info@insitu.sk
Tel.: +421 949 167 932 (pondelok až piatok 9:00-16:00 hod.)

Nájdete nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/KnihkupectvoInSitu.sk/

O nás

InSitu.sk
Mgr. Andrej Košút - Insitu
J. C. Hronského 1172/13
953 01 Zlaté Moravce

IČO:48243434
DIČ:1086165509
Nie sme platcami DPH.

Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 5074575432/0900
IBAN: SK5609000000005074575432

Zodpovedná osoba

Mgr. Andrej Košút

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk